ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 38437941 (051) - 38437940 - 38552559 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد خيابان امام رضا(ع)، ميدان پانزده خرداد نبش خرمشهر 3 طبقه اول مراجعه نمایید.